Break the Silence

logo-b

hush, my dear, hush
I kept my silence
longer than I thought
but then things are
bubbling up inside
they’ve got to be released
or else I pop or crack up
you said things won’t change
you said you won’t ever leave me
you said you love me no matter what
you said a lot of things
things that made me tingle
things that made me melt
but oh, how naive I could be
I thought you won’t hurt me
I thought you won’t leave me
I thought things would be the same
let me tell you this right now
I cried, I felt the pain and hurt
and then time helped me to move on
I knew it wasn’t my loss, it was yours

Tahimik, mahal ko, tahimik
Pinanindigan ko ang aking katahimikan
Mas mahaba kaysa sa aking iniisip
Ngunit pagkatapos ng mga bagay
Kailangan kong ilabas ang nasasaloob ko
Kundi ay puputok ako o masisiraan ng bait
Sinabi mo na hindi ka magbabago
Sinabi mo na hindi mo ako iiwan
Sinabi mo na mahal mo ako kahit ano pa
Maraming bagay-bagay ang sinabi mo
Mga bagay-bagay na nakakanginig
Mga bagay-bagay na nakakatunaw
Ngunit wala akong kamuwang-muwang
Akala ko hindi mo ako sasaktan
Akala ko hindi mo ako iiwanan
Akala ko ay hindi ka magbabago
Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon
Ako ay lumuha, nakaramdam ng sakit at nasaktan
Pasalamat sa oras at panahon, humupa na sila
Masakit pa rin pero kaya kong tanggapin
Alam ko na hindi ako ang nawalan, kundi ikaw

(c) ladyleemanila 2016

For: #Maydays Prompt – The Break

maydays-logo

5 thoughts on “Break the Silence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s