Word-High July: Pagsamo

DVw3mNw

Sa hilaga ng lungsod
Akala ko hihimatayin ako habang nagmamaneho
Umalis ka at galit
Ako’y dumaan sa tabi ng ilang mga puno

Nagmaneho mula sa trabaho
Uhaw at gutom
Sinusubukang hindi magwala
Dumating ka lang, iyong pagsamo

Natagpuan ko rin sa wakas
Purihin ang Panginoon, ako’y nagpapasalamat
Mag-usap tayo bago umayaw
Sagutin ang mga tanong

Ngunit tayo ay nasa gitna ng kung saan
Walang tao sa paradahan
Anumang bagay ay maaaring mangyari dito
Sinabi mo na proprotektahan mo ako, isang pangako

Tayo’y nag-usap, umiyak at nagbati
Sinabi natin na pwedeng sumubok ulit
Hangga’t walang paghihiwalay
Nagpasensyahan upang lumago ang pag-ibig

july-9

In the north of the city
I thought I’d faint as I drove
You left and you were angry
I passed by some mangrove

Driving straight from work
Feeling thirsty and hungry
Trying not to go berserk
Just come, you said with a plea

With wise counsel, I found it
Praise the Lord, as I’d say thanks
Let’s talk before we quit
Let’s fill up our blanks

But this is the middle of nowhere
An empty carpark in the wilderness
Anything could happen in the square
You said you’d protect me as promise

We talked, we cried, we made up
We said we can have another go
As long as there’s no breakup
We said sorry and let love grow

(c) ladyleemanila 2016

For: Tears at Dawn and Word-High July: Pagsamo

11 thoughts on “Word-High July: Pagsamo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s