Ihip ng Amihan

IMGP7683

Sa ihip ng amihan
Ang prinsesa ay mag-isa
Sa ilalim ng puno

Isang lugar na kalmado
Ang dahon ng palma ay sumasayaw
Ang kamelyo huminto sa pag-inom

Ang barko sa malayo
Abot-tanaw ang yelo
Nakita ko isang bahaghari

Ang dilaw na binhi
Nag-aalok sa banal na lugar
Isang bulong na panalangin

july-21

One warm summer breeze
A princess sat on her own
Under a willow

Oasis of calm
As leaves of palm trees swaying
Camels stop to drink

Vista of cruise ship
With snow on the horizon
I see a rainbow

The yellow rapeseed
Offers them to the shrine
A whispered prayer

(c) ladyleemanila 2016

For: Word-High July: Amihan and Wind & Kisses

10 thoughts on “Ihip ng Amihan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s