Kaluluwang Dalisay

july-24

Ang bawat isa ay may isang bagay sa kanila
Isang kasanayan, isang katangian , na natatangi
Pinararangalan natin ang mga kaluluwa napakadalisay

Maaari nating basahin, maaari nating hangaan
Sa isang biblioteka ng mga kaluluwa
Ang bawat isa ay may isang bagay sa kanila

Palayain ang espiritu , ilibre ang mga kaluluwa
Gumagala sa paligid sa mundong ito
Isang kasanayan, isang katangian , na natatangi

Hayaan ang mga ito na mananatiling dalisay
Huwag bumigay sa masasamang gawa
Pinararangalan natin ang mga kaluluwa napakadalisay

figure in ash storm

Each one has something in them
A skill, a trait, that’s unique
We honour the souls so pure

We can read, we can admire
In a library of souls
Each one has something in them

Free the spirit, free the souls
Roaming around in this world
A skill, a trait, that’s unique

Let them remain untainted
Don’t give in to evil deeds
We honour the souls so pure

(c) ladyleemanila 2016

7 thoughts on “Kaluluwang Dalisay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s