Tadhana ng Buhay

DSC00144

Que sera sera, kahit ano ang magiging, ay magiging
Iyan ay ang palagi kong iniisip
Anuman ang aking tinanim, isang araw ang binhing ito ay lalaki
Isipin ang paraan upang harapin ang sitwasyong ito
Sa kalaunan, makikita natin ang mga bulaklak na bumunga
Depende sa atin o tadhana na ang buhay ay sumaya
Kung ano man ang gusto ko, kailangan kong abutin ito
Pasalamat ako sa aking pamilya at pangako ko
Ang ilog ay dumadaloy , ang araw ay sumikat at lumubog
Ipagdiwang sa pamamagitan ng pagsasayaw
Sa pagsasaka, ang dumi ay napakahalaga
Ang mga pagsubok ng buhay ay nanatiling pare-pareho
Para sa paglaki ng mga buto ng mais isang araw
Ito ay tulad ng pag-iisip at pagsulat ng isang sanaysay
O ang puno na magkaroon ng ubas sa taglagas
Ang pinakamahalagang bagay ay kalayaan

july-30

Que sera sera, whatever will be, will be
That’s how I always think it will be
Whatever I sow, one day this seed will grow
Figure out the way to deal with the status quo
Later, there’ll be some sprouts and flowers come
It’s up to me to make life brilliant or awesome
If I want something, I need to reach out for it
Glad I’ve got a close-knit family and I commit
The river flows, the sun rises and sets
Let’s celebrate by dancing a minuet
In farming, dungs are very important
The trials of life remained a constant
For the seeds to grow corns one day
It’s like thinking and writing an essay
Or vines to have grapes in autumn
The most important thing is freedom

(c) ladyleemanila 2016

5 thoughts on “Tadhana ng Buhay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s