And Now For Something Filipino

ladyleemanila

Just for fun, I dug some of my work and translated them to Filipino. Hope you like them. Have a lovely day everyone 🙂

sleep tight my poet
for in your dream world you go
colouring your sphere
whose fleeting tenure not break
wild realm of reality

matulog ka nang mahimbing, aking makata
para sa iyong pangarap na mundo ka pumunta
kinukulayan ang iyong daigdig
ng panandaliang panahon ng panunungkulan
ay hindi masira
sa ligaw na kaharian ng katotohanan

11

the kiss of the muse
and so inspiration comes
a slumbering thought
curdles long life in short time
pleasure, pain, faith, hope and love

ang halik ng inspirasyon
at siya ay dumating
isang muni-muni
mahabang buhay sa maikling panahon
kasiyahan, sakit, pananampalataya
pag-asa at pag-ibig

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s