Once there was a “You”

Minsan….

Ladyleemanila

Processed with VSCO with f2 presetMinsan may isang “Ikaw”
Ikaw na gumising sa aking pagkatao
Ikaw na nagpakita ng ibang mundo
Ikaw na nagpatibok ng puso ko

Habang lumalaon, di ko alam
Na ang mga paniniwala ko’t paninindigan
Ay kabaliktaran ng sa iyo
Na ang lahat ng binigay ko
Aking puso’t kaluluwa
Hindi mo matumbasan
Na ang aking luha’t hinanakit
Ay balewala pala sa iyo

Pero ang pinakamasakit
Ikaw ang nagwasak ng aking tiwala
Ikaw ang gumawa ng aking ikaluluha
Ikaw ang nagbigay ng ikasasakit ng loob ko

Minsan may isang “Ikaw”
Na naging bahagi ng buhay ko
Ngayon, wala na, tapos na
Patay na ang bahaging iyon

53510

Once there was a “You”
You, who had woken up my whole being
You, who had shown me a different world
You, who made my heart beats

As time passes by, I didn’t know
That all my beliefs and convictions
Totally opposite of what you believe
That…

View original post 75 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s