Ihip ng Amihan

IMGP7683

Sa ihip ng amihan
Ang prinsesa ay mag-isa
Sa ilalim ng puno

Isang lugar na kalmado
Ang dahon ng palma ay sumasayaw
Ang kamelyo huminto sa pag-inom

Ang barko sa malayo
Abot-tanaw ang yelo
Nakita ko isang bahaghari

Ang dilaw na binhi
Nag-aalok sa banal na lugar
Isang bulong na panalangin

july-21

One warm summer breeze
A princess sat on her own
Under a willow

Oasis of calm
As leaves of palm trees swaying
Camels stop to drink

Vista of cruise ship
With snow on the horizon
I see a rainbow

The yellow rapeseed
Offers them to the shrine
A whispered prayer

(c) ladyleemanila 2016

For: Word-High July: Amihan and Wind & Kisses

Wind ~ Pic and a Word Challenge #42

geometric8 wind

2015 006 singapore

ww1 float6

As the wind howls in its might
It’s like a sound of fury
Where are you so I can hide?

It is such a windy day
Flags are waving through and through
As the wind howls in its might

The wind makes it hard to walk
It makes it hard to fly, too
It’s like a sound of fury

Gusty winds send spirits soar
Up in the sky with the birds
Where are you so I can hide?

(c) ladyleemanila 2016

For: Wind ~ Pic and a Word Challenge #42 by Patrick Jennings